Gaav گاو ۱۳۴۸

Watch on YouTube

Show annotations

35,535

193

25

Genre: Film & Animation

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.8362

Rating: 4.5413 / 5

Engagement: 0.61%

قدیمی ها

Subscribe | 9.7K

Shared May 18, 2014

همه اميد زندگي مش حسن به تنها گاوي است كه در طويله اش دارد و از وجود آن علاوه بر امرار معاش خانواده خود، افراد روستا را نيز بهره مند مي سازد. همه اين مسائل باعث شده است كه مش حسن دلبستگي خاصي به اين گاو داشته باشد. اما روزي كه مش حسن به شهر رفته، گاو به علت نامشخصي مي ميرد و افراد روستا با موافقت همسر مش حسن نعش گاو را در چاه روستا مي اندازند و پس از بازگشت مش حسن وانمود مي كنند كه گاو گريخته است ولي او باور نمي كند و اعتقاد دارد گاو را اهالي روستا به قتل رسانده اند. از آن پس حالش دگرگون مي شود و خود را گاو مي پندارد. كوشش و پند و نصيحت بزرگان و ريش سفيدان روستا، چاره ساز نمي شود و سرانجام كدخدا و مش اسلام تصميم مي گيرند او را براي مداوا به شهر ببرند. ولي در ميانه راه مش حسن مي گريزد و در دره اي سقوط مي كند و به سرنوشت گاوش دچار مي شود
كارگردان
داريوش مهرجويي
نويسنده
داريوش مهرجويي
غلامحسين ساعدي نقش
عزت اله انتظامي .... مش حسن
علي نصيريان .... مش اسلام
جعفر والي .... كدخدا
جمشيد مشايخي ....
پرويز فني زاده ....
عصمت صفوي ....
عزت اله رمضاني فر ....
مهين شهابي .... همسر مش حسن
فيروز بهجت محمدي